Биометрика

Анализа на карактеристиките на човековото тело, собирање информации од ДНК, отпечатоци на прсти, ушни школки, ретини и ириси на очите, гласовни обрасци и потписи чија цел е да се овозможи идентификување на лица со цел нивна верификација. Овие податоци се користат заради безбедност, спречување криминал и други општи цели (социјални, политички, комерцијални, за вработување и др.).

Албански

Biometrikë

Англиски

Biometrics