Bindje/ Bindje politike

Bindje e publikut për pranimin  e ideve, projekteve dhe vendimeve politike. Bindja është mjet i propagandës, komunikimit politik, fushatave të komunikimit publik dhe marrëdhënieve me publikun. Metodë e cila përdoret nga politikanët gjatë komunikimit me publikun. Metodë e cila përdoret nga politikanët gjatë komunikimit me publikun, për të marrë mbështetje për veprimet e tyre nga qytetarët dhe në periudhë kur nuk ka zgjedhje. Bëhet fjalë për proces  të ndërlikuar,  ndërveprues dhe të vazhdueshëm, ku në të cilin përdoren simbole verbale ose joverbale.

Anglisht

Conviction/ Political Conviction