Bibliotekë

1. Përmbledhje e librave, teksteve, botimeve, të dhënave. Ajo mund të jetë personale (private) ose publike, tradicionale ose digjitale.

2. Institucion ku ruhen dhe lexohen libra dhe prej ku huazohen librat, shfrytëzohen dhe kthehen përsëri. Librat dhe botimet e tjera në bibliotekë regjistrohen në katalog, përkatësisht në fondin e librave ruhet sipas temës, fushës, rendit alfabetik të emrave të autorëve ose sipas kritereve të tjera.

Maqedonisht

Библиотека

Anglisht

library