Bibliotekë mediatike, mediatekë

Institucion i cili ka fond të teksteve mediatike të bartësve të ndryshëm dhe posedon mjete të ndryshme teknike për kontroll dhe kërkim të këtyre teksteve.

Anglisht

media library, mediateque