Аудиовизуелно мислење

Креативна дејност, заснована на емоционално-смисловните односи на аудиовизуелниот текст.

Албански

Mendim audiovizual

Англиски

audiovisual thinking