Апликација

Програма којашто извршува одредена задача или збир задачи.

Албански

Aplikacion

Англиски

application