Advertorial

1. Shkrim i paguar në shtyp, kronikë në televizion ose radio që shkruhet në stilin gazetaresk, ndërsa përmbajtja duket sikur jep më shumë fakte, promovon shërbim ose produkt, e jo të shesë produkt. Kjo është kompozitë e fjalëve në gjuhën angleze për reklamim – advertising – dhe për tekstin redaktues – editorial. Ky produkt duhet të jetë i ndarë vizualisht nga tekstet e tjera të shtypit ose kronikat në televizion ose radio, i shfaqur qartë si hapësirë e paguar.

2. Formë hibride  mes tekstit të një autori dhe një reklame.

Anglisht

advertorial