Abstrakt

1. Hyrje e shkurtër në punimin shkencor, e cila i thekson temën, faktet dhe informacionet kryesore që vijojnë, qëllimin, si dhe fjalët çelës.

2. Ekstrakt nga një punim, diskutim, tekst, studim.

Maqedonisht

Апстракт

Anglisht

abstract