Агенција

1. Установа што се занимава со собирање и ширење вести.

2. Посредничка фирма што врши определени услуги за други фирми, установи или за приватни лица.

Албански

Agjenci

Англиски

agency