Влогер

Лице коешто објавува или одржува влог.

Албански

Vloger

Англиски

vlogger

Skip to content