Virale

Shpërndarje e shpejtë,  ngjitëse, e gjerë dhe masive e përmbajtjeve (fotografi, video, informacione) përmes internetit.

Maqedonisht

Вирално

Anglisht

viral