Videotekë

Koleksion privat apo publik i videoteksteve në çfarëdo formati.

Maqedonisht

Видеотека

Anglisht

videotheque, video library