Студија на случај

1. Анализа врз основа на исцрпна компилација на податоци во врска со поединец или група.

2. Процес или запис за истражување за одредена личност, група или ситуација во одреден временски период.

3. Пример на нешто што се користи или анализира со цел да се илустрира теза или принцип.

Албански

Studimi i rastit

Англиски

case study