Спин-доктор

Професионален медиумски советник или политички консултант којшто користи стратегии за да превенира или да контролира лош публицитет и да ја подобри репутацијата на својот клиент (јавна личност, компанија, организација). Спин-докторите користат различни техники за комуникација со медиумите, а меѓу најкористените се: селекција на факти, селектирани/избрани цитати, метод на одбивање со неодбивање, парафразирање за да се добие подобрена вистина, метод на одвлекување внимание, особено кога треба да се „закопа“ одредена информација со објавување други информации во планирано време. Спинингот всушност ги користи техниките на „сивата пропаганда“, кои, пак, се користат во политиката и во односите со јавноста.

Албански

Spin-doktor

Англиски

spin doctor