Содржинска анализа

1. Проучување на тоа како масовните медиуми ја креираат својата содржина и со која цел го прават тоа;

2. Изработка на статистички анализи на медиумските содржини, како на пример, колкупати одредена тема, поим и слично се јавува во текст или во медиумска програма.

Албански

Analizë përmbajtësore

Англиски

content analysis