Синтакса

Во лингвистика, дел од граматиката којшто се занимава со строежот на реченицата и начините на поврзување на зборовите во реченицата, нивните врски и односи.

Албански

Sintaksë

Англиски

syntax