Ritëm

Përsëritje e rregullt e takteve të ngjashme në gjuhë (poezi) ose në muzikë, të kombinuara në forma, modele të caktuara.

Maqedonisht

Ритам

Anglisht

rhythm