Realiteti mediatik/konstruktimi i realitetit mediatik

Pasqyrë e përzgjedhur e realitetit, të cilën e paraqesin mediat. Nga një numër i madh iinformacioneve, fakteve, mendimeve, vlerave, profesionistët dhe redaktorët mediatik bëjnë përzgjedhjen e gjërave më të rëndësishme që do t’i shfaqin ose do t’i anashkalojnë, duke krijuar “realitetin” e tyre të filtruar. Kjo përzgjedhje shpesh varet nga politika redaktuese e medias ose përzgjedhja personale e redaktorit ose gazetarit.

Anglisht

media reality/media constructionofreality