Ragime

Përgjigje sociale ndaj një dukurie, lajmi, informacioni, komunikimi, aktiviteti të caktuar që nënkupton interpretim dhe vlerësim të qëndrimit ose çështjes së caktuar. Sipas përmbajtjes mund të jetë vërtetim, propozim, mohim, mospajtim. Mediat sociale përdorin forma vizuale të përgjigjes përmes simboleve që shënojnë emocione dhe reagime të ndonjë përmbajtjeje të caktuar.

Maqedonisht

Реакции

Anglisht

reactions