Realitet i augmentuar, realitet i përforcuar

Teknologji, e cila i mundëson përdoruesit shikim të kryqëzuar të realitetit në të cilin përmbajtje vizuale të krijuara në kompjuter kombinohen me perceptimin e botës reale. Bëhet fjalë për lloj ndërveprues të përmbajtjeve digjitale të cilat krahas përmbajtjeve vizuale mund të përfshijnë përmbajtje dhe sinjale audio, taktile dhe olfaktore (aromatike).

Anglisht

augmented reality