Realitet i augmentuar, realitet i përforcuar

Teknologji, e cila i mundëson përdoruesit shikim të kryqëzuar të realitetit në të cilin përmbajtje vizuale të krijuara në kompjuter kombinohen me perceptimin e botës reale. Bëhet fjalë për lloj ndërveprues të përmbajtjeve digjitale të cilat krahas përmbajtjeve vizuale mund të përfshijnë përmbajtje dhe sinjale audio, taktile dhe olfaktore (aromatike).

Anglisht

augmented reality

Skip to content