Ритам

Регуларно повторување на слични тактови во јазикот (поезијата) или во музиката, комбинирани во определени обрасци, модели.

Албански

Ritëm

Англиски

rhythm