RGP, Er-Ge-Be

Shkurtesë e nocionit anglez “Red (e kuqe) Green (e gjelbër) Blue (e kaltër)”. Model i ngjyrave shtesë ku duke shtuar tre ngjyrat bazë në mënyra të ndryshme fitohen të gjitha ngjyrat e tjera. Këto tre ngjyra janë bazike për transmetimin e fotografisë, imazhit televiziv apo imazhit digjital.

Anglisht

RGB