РГБ, Ер-Ге-Бе

Kратенка од англискиот поим „Red (црвена) Green (зелена) Blue (сина)“. Aдитивен модел на бои каде што со собирање на трите основни бои на различни начини се добиваат сите останати бои. Овие три бои се основните за пренесување на фотографија, телевизиска или дигитална слика.

Албански

RGP, Er-Ge-Be

Англиски

RGB