Rezolucion

Madhësia me të cilën caktohet sasia e pikave të sipërfaqes së caktuar. Termi zakonisht përdoret për imazhin në format digjital, megjithëse mund t’i referohet edhe përshkrimit të shkallës së granulimit të shiritit të filmit, letrës fotografike ose bartësit tjetër fizik. Rezolucioni më i lartë (numër më i madh i elementeve) mundëson shfaqje më besnike të origjinalit.

Maqedonisht

Резолуција

Anglisht

Display resolution