Резолуција

Големина со која се определува количеството точки на определена површина. Терминот обично се користи за слики во дигитален формат, иако може да се однесува и за опишување на степенот на гранулација на филмска лента, на фотохартија или на друг физички носител. Повисоката резолуција (поголем број елементи) овозможува поверна претстава на оригиналот.

Албански

Rezolucion

Англиски

Display resolution