Reporter

1. Person i cili merret profesionalisht me shkrim për gazetë, revistë, platforma digjitale, përgatit lajme për radio, televizion ose transmetim përmes uebit.

2. Gazetar që raporton drejtpërdrejt nga vendi i ngjarjes.

Maqedonisht

Репортер

Anglisht

reporter