Репортер

1. Лице кое професионално се занимава со пишување за весник, списание, дигитални платформи, подготвува вести за радио, телевизија, или веб-емитување.

2. Новинар што известува во живо од местото на настанот.

Албански

Reporter

Англиски

reporter