Repetitor

Mjet i cili përdoret për transmetimin e sinjaleve audio dhe të radios, e të cilat i transmeton stacioni i radios ose televizionit me çka mundësohet që dëgjuesit ose shikuesit të fitojnë një ton, imazh.

Maqedonisht

Репетитор

Anglisht

Repeater