Rekurs

Kënd i incizimit, kënd nga i cili “shikon” kamera në raport me objektin e paraqitur.

Maqedonisht

Ракурс

Anglisht

angle