Ракурс

Агол на снимање, агол од којшто „гледа“ камерата во однос на претставениот објект.

Албански

Rekurs

Англиски

angle