Redundim

Në kuptimin e komunikimit, redundimi është ajo që përsëritet, që është e parashikueshme, që është konvencionale, që ka parashikueshmëri të lartë të përdorimit ose përsëritjes së fjalëve të caktuara në disa shprehje.

Anglisht

Redundancy