Редунданција

Во комуникациска смисла, редунданција е она што се повторува, што е предвидливо, што е конвенционално, што има висока предвидливост на употреба или повторување на определени зборови во некои изрази.

Албански

Redundim

Англиски

Redundancy