Qasje kulturologjike

Analizë e mediave me mjetet e studimeve kulturologjike. Kjo nënkupton se mediat vetëm e propozojnë interpretimin e teksteve mediatike, dhe nuk e përcaktojnë. Në këtë mënyrë, publiku gjithmonë është në dialog me mediat, përkatësisht, në tekstet mediatike vë kuptimin dhe analizën e tij.

Anglisht

cultural studies approach