Qendër e fuqisë

Parti politike, agjenci qeveritare, individë të afërt me pushtetet, të cilëve u është dhënë fuqi për menaxhim, korporata të biznesit dhe grupe të lobimit që punojnë për to dhe kontrollojnë pjesë të konsiderueshme të shoqërisë. Me veprimin e tyre publik dhe të fshehur mund të ndikojnë mbi legjislacionin, politikat publike, masat e institucioneve qeveritare, formimin e opinionit publik dhe raportimin mediatik.

Anglisht

centre of power