Qendër mediatike

1. Institucion i cili përfshin kompleks të ekspozitave dhe sallave kino/video , studim, zyra të kompanive mediatike, biblioteka mediatike etj.

2. Kabinet dhe/ose hapësirë për argëtim të grupit më të vogël (zakonisht familje) që ka pajisje audio, video, kompjuterike dhe pajisje për lojëra.

Anglisht

media center