Qëndrim

Këndvështrim, aspekt i temave dhe problemeve të ndryshme. Qëndrimet përvetësohen përmes përvojës së drejtpërdrejtë ose  përmes socializimit dhe mund të ndryshohen. Në studimet mediatike – pozicioni i individit kundrejt produktit mediatik.

Maqedonisht

Став

Anglisht

Attitude