Претплата на медиумите

Плаќање за медиумска содржина, за што се очекува висок квалитет. Новостите на е-пошта станаа форма на медиумски содржини кои читателите ги чекаат во своите сандачиња, што автоматски го исклучува губењето време за барање и филтрирање на квалитетни информации.

Албански

Abonim i mediave

Англиски

Media subscription