Показател/индикатор

Инструмент, човек или предмет којшто ја покажува состојбата или нивото на нешто.

Албански

Tregues/indikator

Англиски

indicator