Поднаслов

Наслов или текст поставен под главниот наслов.

Албански

Nëntitull

Англиски

subtitle