Плејбек

Јавен настап, говорење или пеење во синхронија со претходно снимен текст, музика во студио.

Англиски

Playback