Kronometrazhi

Kohëzgjatja e videomaterialit (audioincizimit) ose produktit të përfunduar të gazetarit.

Anglisht

Timing