Krim kibernetik

Vepra penale dhe shkelje që ndodhin në Internet, përkatësisht në sistemin kompjuterik, përmes sistemit kompjuterik ose kundër sistemit kompjuterik.

Anglisht

cyber crime