Кредо

1. „Верују“; симбол на верата, верување.

2. прен. Уверување, начело, принцип.

Албански

Kredo

Англиски

Creed