Korrektësi politike

Përdorim i politikave, gjuhës dhe sjelljes, me të cilat shmanget shkaktimi i fyerjes së grupeve dhe bashkësive të veçanta etnike, religjioze, racore ose seksuale.

Anglisht

political correctness