Kontrast

Dallim i madh në ngjyrat dhe dritën e objekteve, që përdoret për të bërë më të dukshëm ndonjë objekt ose ndonjë pjesë të imazhit.

Maqedonisht

Контраст

Anglisht

Contrast