Komunikim vizual

Lidhje, mënyrë e njoftimit, komunikimit, dhënies së informacioneve vizuale.

Anglisht

visual communication