Komunikim audiovizual

Lidhje, mënyrë e komunikimit që ofron informacion në formë të zërit dhe fotografisë.

Anglisht

audiovisual communication