Колоквијализам

Збор или израз својствен за разговорниот, колоквијалниот јазик. Може да е дел од: стандардната лексика на јазикот: лавабо наместо мијалник, фали ‒ недостига, кај ‒ каде; дијалект: врже ‒ врзе, ќуше ‒ агол, ув ‒ во; туѓата лексика: шопинг ‒ купување, утакмица ‒ натпревар, принтер ‒ печатач; сленг: секад ‒ секогаш, другáр ‒ дрýгар, коʼа ‒ кога. Во уметничколитературниот стил се користи заради постигнување автентичност на јазикот на ликовите.

Англиски

colloquialism