Klishe

Fjalë ose frazë e cila e ka humbur domethënien dhe efektin origjinal për shkak të përdorimit të tepruar.

Maqedonisht

Клише

Anglisht

cliché