Dramë dokumentare

Dramatizim i ngjarjeve të vërteta përmes filmit, televizionit ose radios.

Anglisht

docudrama